کاوان ملک | خرید ملک در گرگان | رهن و اجاره ملک در گرگان | اطلاعات کسب و کار نظا

اجاره دامداری

کد ملک: 2218
نوع ملک: دامداری
تاریخ: ۱۴۰۰-۰۷-۱۹
نوع معامله : رهن و اجاره
مساحت : 1000 متر مربع
موقعیت : گلستان - گرگان - سعادت
رهن :
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره :
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان

خانه کارگری 

سوییت

2 انبار و سیلو

تبلیغات

https://kavanmelk.com