کاوان ملک | خرید ملک در گرگان | رهن و اجاره ملک در گرگان | اطلاعات کسب و کار نظا
لیست ملک های دسته کارگاه،کارخانه موجود در کاوان ملک | خرید ملک در گرگان | رهن و اجاره ملک در گرگان | اطلاعات کسب و کار نظا
کد ملک تاریخ نوع ملک آدرس نوع معامله
512 1400-04-08 کارگاه،کارخانه گلستان - گرگان - جاده گرگان گنبد خرید
398 1400-04-02 کارگاه،کارخانه گلستان - گرگان - جاده گرگان گنبد خرید

تبلیغات

https://kavanmelk.com