کاوان ملک | خرید ملک در گرگان | رهن و اجاره ملک در گرگان | اطلاعات کسب و کار نظا
لیست ملک معاوضه ای موجود در کاوان ملک | خرید ملک در گرگان | رهن و اجاره ملک در گرگان | اطلاعات کسب و کار نظا
کد ملک تاریخ نوع ملک آدرس نوع معامله
2854 1400-08-16 آپارتمانی گلستان - گرگان - ویلاشهر معاوضه
2606 1400-08-11 آپارتمانی گلستان - گرگان - صیاد شیرازی معاوضه
2475 1400-08-08 ویلایی معاوضه
1665 1400-05-31 دامداری گلستان - گرگان - جاده گرگان گنبد معاوضه

تبلیغات

https://kavanmelk.com