کاوان ملک | خرید ملک در گرگان | رهن و اجاره ملک در گرگان | اطلاعات کسب و کار نظا

زمین مسکونی و خونه باغ

کد ملک: 1456
نوع ملک: زمین
تاریخ: ۱۴۰۰-۰۵-۱۹
نوع معامله : خرید
مساحت : 1400 متر مربع
موقعیت : گلستان - گرگان - جهادمرکزی

تبلیغات

https://kavanmelk.com